Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Odesláním údajů vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu www.krasne-koberce.cz se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím registrace a objednávkového formuláře nebudou poskytnuty bez souhlasu vlastníka těchto dat třetím osobám a nebudou použity na komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.


Follow us on Facebook